fbdm_final.png

台北・水滴廣場work-chop #1 《平井玄:勞動與音樂》 

 

報名連結:https://goo.gl/forms/v6VCWoEOWAlUGYyQ2

海筆子Tent 16-18 x 半路咖啡 x 小地方 聯合企劃 

Taiwanhaibizi 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()